Наложи ми се да посетя болницата в Поморие и това са снимки от така нареченото Спешно отделение и двора пред него. Налага ми се веднъж-два пъти да ходя дотам и всеки път вони на цигари. Дори се сърдят и дразнят когато им се направи заблежка. Същата мизерна картина е и в белодробното в Бургас. Петнайсет човека чакат в един тесен коридор, милосърдието на дежурният лекар, който закъснява за прегледа с повече от час. Който лекар стои заключен в една стая с колегите си и се пушат цигари. Няма извинение, оправдание и обяснение за подобна гнус. Това го няма в нито една държава, дори и в най-западналите.