Защо плащаме данаци, такси и венетки? Пътят Търговище - Разград е много зле.