На територията на Студентски град, явно можеш да си построиш заведение за хранене, дори в същинска поликлиника, абсолютно незаконно, заемайки тротоарната площ и тази за паркоместата. Множеството подадени жалби до Студентска община от страна на потърпевши майки с детски колички, които не могат да преминат по тротоара, за да достигнат до и без друго малкото практикуващи лекари там, не се увенчават с успех и строежът е почти завършен. Още по-скандалното е агресивното поведение на отговорниците за незаконната постройка, които не допускат паркиране в района и твърдят, че е общинската територия е техен частен имот, след което налитат на бой. От страна на Община Студентски град няма никаква реакция спрямо нарушението, което събужда подозрението кой стои зад този парадокс?! Нима в поликлиниката е възможно да няма стоматологичен кабинет, за сметка на поредното заведение, което дори заема тротоарна площ?!