Здарвейте, пиша Ви относно улица "Неофит Бозвели" (кръстовището с ул. "Мара Гидик") в центъра на Пловдив в подножието на стария град, която освен, че няма вид на улица (силно неравна, липсаваща настилка, липса на канализационни шахти), при всеки дъжд образува локви по 20 кв м. и дълбочина 20-30 см, от което се наводняват мазетата, основите на сградата която обитавам. След подадена жалба в район централен получих отговор, че няма средства и района е включен в проект! Проект добре, но не е ли редно да се предприемат действия от общината така че да не се събира такова количество вода и допълнително да руши "улицата'' и сградата ни! прилагам снимки. сградата ни се намира на ул. "Мара Гидик" 17.