Да спреш пред пешеходна пътека, пред училище, пред полицаите