По тази начин се паркира всеки ден в Дупница. За да можеш да препречиш не само тротоара но и велоалеята. Адресът е "Свети Георги" 39.