След рязане на клони от ЧЕЗ, някой трябва да изчисти, за да си влезеш в къщата и да си ползваш гаража!!! Снимките са от с. Столник, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.