Разрушаване на 5-етажна сграда на бул. „Доктор Г. М. Димитров“ 14. Цялата околност е в прах