Ние живущите, в близките блокове, до нерегламентираният черен път на Северната скоростна тангента сме подложени под постоянно замърсяване. Преминаващите МПС-та вдигат облак от прах, който влиза в домовете ни. Тревните площи около "Отсечката" са превърнати в незаконно сметище за строителни отпадъци. Сигнализирахме многократно агенция "Пътна инфраструктура", а те не предприемат трайни мерки. АПИ постави временни заграждения, които с лекота, недобросъвестни водачи премахват. До този момент, независимо от поставените забранителни знаци, не сме видяли автомобил на "Пътна полиция". Живеем си в прах и мръсотия, а отговорната институция не се интересува от проблемите ни.