Това трябва да са шахтите в град Карлово. Мястото се намира до шивашкия цех над болницата в град Карлово.