Това се случва на кръстовището над мол във Варна. Шофьорът на автобуса се пристрои в дясната лента, препречи пътя на завиващите надясно, пусна си левия мигач, притисна движещите се направо и зави наляво! Много ми е интересно какво ще каже началникът му...