"Ритлите" са изградени от устойчиви варовици, образували се преди 120 милиона години! Уникален скален феномен с височината на скалните ребра 60-80 м, отделните стени са дълги от 200 до 500 м и дебели до 3-7 м. Разположен е на левия бряг на р. Искър, срещу с. Люти брод.