Изсъхнали са всички дървета, засадени от общината, на "Ботевградско шосе", защото никой не ги е поливал. Сега са ги изкоренили и ще засаждат нови.