Подлезът на СУ. Някои хора си паркират където си искат!