Всеки ден е така, няма дограми, няма изолации. Децибелите са уникални, единственото ни спасение е, ако завали дъжд.