Много интересен и "полезен" знак на бул. "Сливница" до гара Подуяне. Дано направи впечатление на когото трябва.