Как да мине линейка? Къде е полицията като всеки уикенд е така?!?