Каква проверка се прави на вътрешна граница на ЕС?