Кума Лиса играе с децата и не бяга от тях. Иска да похапне. Позира и за снимка в ресторант в Русе.