На закуска тази сутрин открихме в телешката сушеница парче метал. Прилича на алуминий. Върнахме веднага останалите две сушеници и един суджук на същата фирма в магазина, от който ги бяхме купили. След кратка дискусия за това, че нямаме касова бележка, управителят все пак ни върна парите и изтегли продукцията на фирмата от продажба. Някъде е станала производствена грешка и фирмата трябва да направи проверка. Това трябва да направят и съответните органи.