Пореден пример за неспазване елементарни правила за движение по пътищата. В случая от шофьори на Столичен градски транспорт. Абсурдното в случая е, че пътниците бяха принудени да слязат на платното и да пресекат още едно платно с натоварен трафик, за да достигнат до тротоара, тъй като автобусът в стремежа си да предреди опашката, спря на абсурдно място, далеч от спирката.