Здравейте! Цялата община Панагюрище е без вода. В село Попинци вода не е имало от 20 август. Няма и водоноски, които да снабдяват поне възрасните хора, а те не могат да носят туби километри от най-близката чешма. Днес в селото беше докарана вода само за училището и за детската градина. Дано скоро има решение на проблема и вода за всички.