Добро утро, изпращам Ви снимки от района на Целодневна детска градина "Теменуга" в гр.Сливен. След построяването на новата сграда прилежащият паркинг от 2014г. (откриването й) е неизползваем. Затрупан със строителни отпадаци и земна маса. Това налага паркирането на автомобили да се извършва върху тротоара и платното за движение. Деца и пешеходци вървят по улицата, а колите са на тротоара. Няма и маркировка с пътни знаци, които да предупреждават водачите да внимават за деца.