ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград, набира книги за разкриване на библиотека в училището. Директорът на училището - Галина Иванова, заедно с Галя Георгиева и Айлин Ахмед - учители от "Заедно в час" - си поставихме за цел на 24 май в училището да отвори врати библиотека. Блаодарение на Тайм Хироус, Фейсбук и Радио Шумен, получихме много книжки - нови и употребявани, но бройката от 2500 библиотечни единици за разкриване на библиотека все още е пред нас. В училището ни се обучават 170 ученици, 99% - билингви. Достъпът до книги би бил една добра възможност те да усвоят български език по-добре в училищна възраст. Молим за помощ в това наше начинание, защото деца, които растат сред книги, са много по - успешни като възрастни.