След 38 години служба младши експерт Иван Панайотов бе изпратен в заслужена пенсия. Доколкото знам, той е с най-голям стаж в момента.