Новата занимавка на Чи-чи. Когато му се доспи, си търси някое яренце, в което да се сгуши.