Град Самоков. Дупката стои от 1 месец и още не е оправена