Постоянно паркиране на тротоар и чупене на колчетата, които сме поставили, за да не паркират върху него. Алармирали смеОбщина "Красно село", но от там никой не ни обръща внимание. Това се случва постоянно на ул. "Виктор Григорович" 8А.