Водачът на червения автомобил не се е научил да паркира.