Глутницата кучета се намира в с. Златитрап, общ. Родопи, обл. Пловдив. От няколко години един съсед отглежда кравите си в нивите, които са непосредствено до и зад къщите ни. За да не му крадат кравите, започна да отглежда кучета, които за 3 години от 2 станаха 80-90 броя! Какво ли не правихме, къде ли не звъняхме, какви ли жалби не се пускаха... реакция от никой. Всички вдигат ръце и казват: не е наша отговорност или нищо не можем да направим. Пред властите, човекът отрича кучетата да са негови, въпреки че това е ясно на всички. Храни ги със чували сурово месо. Кучета се озлобяват, навлизат в селото, бродят по улиците, търсейки храна. Лаят по цели нощи, не можем да спим, бият се помежду си, размножават се. Някои умират по улиците и нивите от глад, носят се ужасяващи миризми, разпространяват се зарази. Без коли не можем да стигнем до домовете си, защото те са навсякъде!!!  Моля Ви, обърнете внимание и направете нещо по въпроса, преди да стане късно и децата ни да пострадат, защото в тази държава власти и закони няма!