Ето така се полага асфалт в община Елин Пелин, с.Нови хан. Навън вали, а те слагат асфалт.