Това е улицата пред Столичната 21 ДГ "Ежко Бежко" с. Бусманци. На места е дълбоко до коляно, има два легнали полицаи, от които единият е изцяло под вода. Този проблем е от много години и никой не взима мерки. Има изградена шахта за оттичане на водата, но тя се пълни много бързо!