Най-вероятно е трудно за осмисляне подреждането на кръстовище, но въпроса е, как се е отдалечил толкова много от ареала си без ПТП при това шофиране?!