Това е гениално направена отводнителна шахта на ремонтирания миналата година бул. "Никола Мушанов". Наистина трябва да си много кадърен, за да направиш шахтата, така че водата да я заобикаля.