На "Женски Пазар" така се съхраняват продуктите, които иначе вие виждате добре подредени  на сергиите. Тези моркови се съхраняват зад търговските обекти върху открит канал, който вони ужасно.