Така се спира - пред авариен изход в Стара Загора.