Прикачените снимки показват как се паркира в гр. Плевен, жк."Мара Денчева" пред басейна на Ядрения.

Зелената площ се използва максимално от автомобили. За жалост не съм снимала празния паркинг, за който повечето шофьори нямат очи.

Последните снимки - желанието на водач, да спре колкото може по-близо до дома. Пешеходци - да се надяваме улиците да станат новите тротоарни алеи.