Здравейте! Това са стълбовете за осветление по бул. "Ал. Пушкин", на метри от 52 ОУ "Цанко Церковски". Пак ли трябва ли да стане най-лошото? Имаме ли кмет? Кой ще бъде виновен?