ЖП прелеза в с.Церово, общ.Своге за пореден път не работи.