Няма да Ви покажа нищо ново. Просто хората да се научат, че аварийната лента спасява живот, а те с поведението и действията си могат да го отнемат.