Това е първият саниран блок в "Младост" по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради".