1.Панорама от вр. Синаница 

2.Панорама поглед към вр. Суха вапа

3. Панорама към Пиринско било вляво вр.Байови дупки

4. Панорама към вр. Албутин Пирин планина със залез

5. Панорама и поглед към вр. Байови дупки Пирин планина

6. Панорама от вр. Вихрен