Така изглежда пътната настилка от товарния портал на бившия комбинат "Кремиковци" до кварталите "Кремиковци" и "Сеславци". Състоянието на шосето се влошава вече повече от година, без да са извършвани каквито и да е ремонтни дейности по него. През това трасе минава маршрутът на автобусна линия 117. Снимките са само част от кратерите по трасето. Плащаме пътни данъци да си чупим колите.