Изпращаме този сигнал от живущите на ул.„Проф. Асен Василев” в гр. Смолян. Съмнително избрана фирма от община Смолян за изпълнител на обществена поръчка подкопа четири къщи и спря работа за неопределено време. В резултат, на това сме изложени на опасност от срутване на земни маси и постоянно газене на кал и течащи обратни води. Потърсихме съдействие и помощ от възложителя община Смолян, но без резултат.