Гр. Плевен, Автогарата; За 38 секунди 3 сериозни наручения на 3-ма водачи. 1. Джипа спира пред пешеходната пътека да си купи баничка; 2. Автобусът преминава умишлено на червено; 3. Непосредственно след него се вижда как светва зелено за пешеходците и в този момент преминава друг автомобил. Какво ли щеше да се случи, ако жената беше тръгнала на зелено и как щеше да спре не знам.