Трета поредна година, нивото на яз. Въча е много под критичното. В момента е 18 м. под нормалното ниво и продължава да пада всеки ден с по 20 - 30 см. Това унищижава, както аквакултурите, така и флората на язовира.