Това е стъкларския завод в Пловдив от тази сутрин в 10:56 ч.