Виждате снимка от 9:50 ч (7.12.2018 г.) и как ТЕЦ "Република" обгазява гр. Перник. Наблюдава се кафеникава пелена над града. Това се случва за пореден път, въпреки глобата на ТЕЦ-а. Не ми е известно дали си плащат глобите, но въздухът, който са принудени да дишат съгражданите ми е геноцидно замърсен. Ако "целта" на общината, по този начин да намалява броя на населението, е наистина трагично...