Писмото на сина ми, който е на 10 години, но продължава да вярва.