Билото на Балкана. Връх Мазалат, Пиргус, Малък и Голям Кадемлия, Юрошка грамада, Параджика, Ботев, Жълтец, Кръсците, Купена и в най-дясно Амбарица.